Kinh nghiệm kinh doanh

Những cách tăng lòng trung thành thương hiệu của khách hàng tại spa, salon

ng trung thành đối với thương hiệu đó là yếu tố để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Bởi thị trường ngày càng có nhiều đối thủ tham gia, có nghĩa miếng bánh lúc này sẽ bị chia nhỏ ra, cho nên việc tìm kiếm một khách hàng mới rất khó khăn và phải bỏ ra chi phí rất đắt