quản lý đa chi nhánh

5 tip giúp bạn xoay sở trong việc quản lý đa chi nhánh

Một trong những phương pháp nguy hiểm mà bạn có thể tự bắn vào chân mình là bạn chạy tới để quản lý một số chi nhánh. Nó làm bạn dễ dàng tập trung vào các vấn đề của chi nhánh bạn đang ở và quên đi hoàn toàn về các chi nhánh khác. Bạn cần đảm bảo rằng mọi chi nhánh đều có sự quản lý và được dành thời gian, sự chú ý như nhau.